Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

Původ boloňského psíka

                             Zpracováno dle knihy Boloňský a maltézský psík,                              

   

jejíž autorkou je chovatelka boloňských psíků a zakladatelka chovu tohoto plemene v bývalém Československu
paní Hilda Kuběnová.

Boloňský psík  pochází  z itálie, stejně jako např. maltézský psík, neapolská doga nebo italský chrtík. Jeho původ se spojuje s původem maltézského psíka, neboť jeho předky jsou titíž malí psio kterých se v létech 384 – 322 před Kristem zmiňuje Aristoteles pod latinským pojmem „canes melitenses“. Dříve byli nazýváni doprovodnými psy, což znamená, že svého pána všude doprovázeli. Dodnes není jasné, jak plemeno vzniklo, ale je pravděpodobné, že křížením maltézského psíka a malého bílého pudla, po němž převzalo i hravou a učenlivou povahu.
Již v 11. a 12. století byl boloňský psík díky svému půvabu vysoce ceněn. Obzvláště byl oblíben v období renesance, kdy tyto psíčky chovaly zejména dámy vyšších kruhů. Roku 1668 poslal kníže Cassino de Medici osm malých boloňských psíků do Belgie a pověřil plukovníka Alamanniho, aby jeho jménem psíky věnoval nejvyšším osobnostem v Bruselu. Boloňský psík se těšil přízni panovníků, kteří toto plemeno často dostávali darem. Slávu boloňských psíků prohloubili jejich majitelé zvučných jmen, jako kupříkladu markýza Pompadour (1721 – 1764) nebo carevna Kateřina II. (1729 – 1796), jakož i rakouská císařovna Marie Terezie (1717 – 1780), která ho milovala natolik, že jej nechala po smrti preparovat a dodnes je možné ho spatřit ve Vídeňském přírodovědném muzeu. Slavné obrazy Tiziana, Carpaccia, Goyi, Durera, a dalších vyobrazují psy velmi podobné tomuto plemenu. V té době však bylo možno boloňského psíka zaměnit s příbuzným druhem bišon frise, neboť tehdejší odchylky nebyly tak patrné jako dnes. Dnes je vypracovaný standard pro každé plemeno a rozdíly jsou jasné.

                                                                                          

Prvopočátky oficiálního chovu pocházejí z roku 1882, kdy byl v Itálii zřízen registr, do kterého se začali zapisovat čistokrevní psi. Boloňských psíků bylo zapsáno 69, ale mnozí byli později přeřazeni k plemenu bišon frise, a proto v následujícím roce zůstalo těchto boloňskýchpsíků poze 33.

foto z roku 1930 a 1960

                                                       

Po válce se boloňský psík úplně vytratil. Zůstal v Itálii u jediného chovatele, a tím byl Mario Persichi, kterému se připisuje zásluha za uchování tohoto plemene. Přesto plemeno boloňský psík prakticky zcela zaniklo. Od roku 1970, kdy bylo zapsáno 26 chovných jedinců, tento počet klesal až do roku 1979, kdy bylo v celé Itálii zapsáno pouze 7 jedinců.Tehdy se manželé Bonannovi rozhodli, že se pokusí toto plemeno zachránit a znovu rozšířit. Když se začali zajímat o zbytky tohoto plemene, zjistili, že většina z těchto málo psů, zapsaných v plemenné knize, má závažné vady. Psi byli příliš malí a nízcí, měli velké hlavy, v některých případech vztyčené uši, špatnou suchou, plstící se srst a depigmentaci. A tak manželé Bonannovi začali hledat jedince bez průkazu původu, zato plně odpovídající standardu. Teprve po čtyřech generacích bylo několik typických jedinců zapsáno do italské plemenné knihy (L. O. I.). Již v roce 1984 se jejich fenka Lilli jako první stala šampionkou Itálie, a pak již následovali další psi.

Chov boloňáčků u nás byl založen na Amandě von Dato, narozené 6.12.1986, kterou zakoupila v Berlíně paní Hilda Kuběnová. Celkem se Amandě narodilo 29 štěňátek z chovné stanice Valašské hory. Amanda měla původ  Rusku stejně jako Jean Paul, který byl champion ČSFR, Slovenska, Česka a klubový champion. V roce 1995 měla paní Kuběnová možnost konečně zakoupit dva psy a jednu fenku z chovatelské stanice Di Platino Iridio, ze země původu, z Itálie, čímž se náš chov podstatně zlepšil a dostal se na vysokou úrověň. Později dovezla z Itálie dva pejsky Ing. Martina Němcová. Z chovatelské stanice Valašské hory pochází již mnoho championů a interchampionů. V roce 1991 byl založen Moravskoslezský klub chovatelů maltézských a boloňských psíků. 

Amanda von Dato - první boloňský psík dovezený do Československa manželi Kuběnovými

 
TOPlist